I Jornades «HABITAR ÉS CUIDAR»

Les primeres Jornades HABITAR ÉS CUIDAR tracten el tema de l’habitatge des de l’òptica de la cura i l’àmbit reproductiu. Una visió oferida a través d’una lectura transversal, des de l’experiència d’arquitectes, sociòlegs i també de personal d’entitats que gestionen l’habitatge públic.

HABITAR ÉS CUIDAR es desenvolupa en tres jornades dedicades, cada una, a una temàtica concreta, que s’estructuren en les intervencions dels convidats i en un torn de debat i preguntes obert a tots els assistents. Els temes són:

 

Dimarts, 12: NOVES ESTRATÈGIES EN RELACIÓ AMB HABITAR.

L’objecte d’aquesta jornada és el concepte del co-habitar: viure en comunitat, noves experiències de comunitats, d’habitatges en cooperatives, de viure amb els altres, etc. Aquesta sessió oferirà visions tant teòriques com pràctiques, així com obrirà els ulls a la gestió d’habitatges tutelats des del paper d’una fundació.

 

Dimecres, 13: NOVES DOMESTICITATS.

El debat entre diferents estudis sobre les seues visions quant a l’habitatge és el que destaca d’aquesta jornada. Arquitectura efímera i llars transformables, llargues tradicions en projectar habitatges, altres conceptes que els estenen a l’espai públic mitjançant processos cooperatius i nous usos dels patis. Una oportunitat d’escoltar què es pensa quant a habitatge en l’actualitat.


Dijous, 14: NOVES TIPOLOGIES.

Aquesta última sessió, finalment, està dedicada a la reflexió teòrica de nous conceptes en l’àmbit tipològic contraposats a l’experiència pràctica dels habitatges promoguts i gestionats a Catalunya. S’escoltaran idees actuals i noves nocions tipològiques que s’estan portant a terme, o potser encara no, en el Parc públic d’habitatges a Catalunya.

 

CONFERÈNCIES

-InauguracióDªNúria Matarredona Desantes – Directora General d’Innovació Ecològica en la Construcció. Enllaç

-David Hernández Falagán – Arquitecte i professor a l’ETSAB (UPC) i a la UAB. Enllaç

-Carles Baiges Camprubí – Arquitecte, docent i sociòleg urbà en Lacol. Enllaç 

-Xavier Mauri – Director general de la Fundació HÁBITAT 3.Enllaç

-Taula redona -Modera Laura Lizondo Sevilla – Directora Cátedra Blanca Valencia. Enllaç

-Eva Gil Lopesino – Arquitecta i professora a l’ETSAM, editora i cofundadora de l’estudi d’arquitectura elii. Enllaç

-Atxu Amann + Serafina Amoroso – Arquitectes i docents, sent Amann sòcia de l’estudi d’arquitectura Temperaturas Extremas i Amoroso Doctora Arquitecta i investigadora independent.

-Gaia Redaelli – Arquitecta, docent a l’ETSA de Sevilla i co-titular del Studio Redaelli Speranza architetti associati + Taula redona – Modera Eva Álvarez i Carlos Gómez. Enllaç

-Intervenció de D. Ruben Martínez Dalmau – Vicepresident Segon i Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica + Guillermo López Ibáñez – Arquitecte, professor a l’ETSAB, editor i codirector de l’estudi d’arquitectura MAIO. Enllaç

-Josep María Borrell Bru – Arquitecte i coordinador tècnic de l’entitat pública IMPSOL. Enllaç

-Taula Redona – Moderadora  Carmen Ferrer Ribera – Directora de la Cátedra Innovació en Habitatge UPV. Enllaç

-ClausuraIván Cabrera i Fausto – Director de la ETSA-UPV. Enllaç